Eugen Paun

Eugen Paun


Thoughts, stories and ideas.

Subscribe to Eugen Paun


Subscribe to our email newsletter to receive article notifications and regular updates. We don't spam and your email won't be shared with third-parties.

Eugen Paun

Thoughts, stories and ideas.


Veliko Tărnovo

Veliko Tărnovo este un oraș în Bulgaria, reședință a regiunii cu același nume. Mai este cunoscut ca find „Orașul Țarilor”. Orașul se afla pe malul râului Iantra fiind capitala Țaratului vlaho-bulgar între anii 1185-1393. Orașul vechi se afla pe trei dealuri: Țareveț, Trapezița și Sveta Gora.

Eugen Paun Eugen Paun